top of page
  • Katlamajade ehitamine (vesi, aur, termaal)

  • Küttesüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldus ja remont

  • Põletusseadmete müük, paigaldushooldus ja remont

  • Soojustrasside müük ja paigaldus

  • Soojussõlmede ehitamine, hooldus ja remont

  • Parima kvaliteediga põlevkiviõli müük ja transport (Narva mark C)

  • Bio- ja vedelküttekatelde seadistamine parima efektiivsuse saavutamiseks

  • Soojusvõrkude haldamine

  • Avariiteenus 24/7

Koostöö: Enefit Power AS, KWB, Austroflex, Pelltech

Teenused

bottom of page