Teenused

 • Katlamajade ehitamine (vesi, aur, termaal)

 • Küttesüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldus ja remont
 • Põletusseadmete müük, paigaldus, hooldus ja remont
 • Soojustrasside müük ja paigaldus
 • Soojussõlmede ehitamine, hooldus ja remont
 • Parima kvaliteediga põlevkiviõli müük ja transport (Narva mark C)
 • Bio-, gaasi- ja vedelküttekatelde seadistamine parima efektiivsuse saavutamiseks
 • Gaasipõletite seadistamine
 • Soojusvõrkude haldamine
 • Avariiteenus 24/7
   

 

Koostöö: Enefit Power AS, KWB, Austroflex, Pelltech